U r n i k DAN  PONEDELJEK  SREDA  PETEK
 KJE  OŠ Toma Brejca  OŠ Toma Brejca  VitaFit
 URA    
  
 17:30 - 18:30
  ZAČETNIKI in BELI PASOVI
 18:30 - 20:00
  BARVNI PASOVI
 18:30 - 20:00
  ZAČETNIKI in BELI PASOVI
 18:30 - 19:30
  RUMENI, ORANŽNI IN ZELENI PASOVI
     19:30 - 20:30
  MODRI, VIJOLIČNI IN RJAVI PASOVI
L o k a c i j aTreningi potekajo:

• OŠ Toma Brejca, Šutna 39 ter

• VitaFit, Parmova ulica 19

P r i d r u ž i t e  s e  n a m . . .
Vabimo Vas, da pokukate še na spletno stran od našega člana, ki se ukvarja z Geodetskimi meritvami:
TERRA MENSURA

R e d   i n   d i s c i p l i n a   j e   n a š a   v r l i n a   !